DoYourHomeWork BMG Workshop Business Model Innovation

70% !

Visste du att 70% av alla verksamhets och produktutvecklings projekt misslyckas? Vet du vad den siffran är hos just Er?
 
Ofta blir det svåra prioriteringsproblem kring vilka projekt eller epic’s som ska startas och vilka som behöver mer resurser än planerat för att ändras. Detta i en blandning av verksamhetskritiska förändringar och livsviktiga produkt/erbjudandeutvecklings projekt.
 
Varför är det så hos så många företag?
Svaret är enkelt: Tydlighet, kunskap, disciplin och visualisering!
 

  • Tydlighet: Finns det en tydlig ”gång” av hur projekt/epic’s flödar från ide till infört? Är den enkel att följa och förstår alla den?
  • Kunskap: Har människorna som sitter i styrgruppen/board/beslutande organ, kunskap och verktyg att bedöma ”viktigheten”? Kan underlagen bedömas mot varandra för prioriteringar?
  • Disciplin: Följer alla uppsatta processer eller vinner den som skriker högst? Har ni många ”special fall”?
  • Visualisering: Har ni en bra illustrativ förståbar bild, canvas, av beslutsprocessen och status av ”Work In Process” i Kanban format eller liknande? Har alla access till den och förstår den?

 
70% av alla bolag kan med relativt enkla medel förbättra detta!