DoYourHomeWork BMG Workshop Business Model Innovation

Innovate & improve - get advanced!

BMG Workshop Målbild:

  • Ni förstår skillnaden mellan Innovation och improvements och vad som är viktigt i de båda fallen.
  • Ni förstår hur ni kan jobba med Design Thinking som metod för att metodiskt generera de bästa ideerna.
  • Ni kan Testa och Validera era Ideer.
  • Ni får ett sätt att hantera förändring!

Inspirera, engagera, introducera!

1 dags BMG workshop. 8:30-16:30. Föreläsningar och grupparbeten.
För att få till en dynamisk workshop bör det vara 8-25 personer.
Förkunskaper: Har du varit med i Value Proposition canvas - Get customer focus!  får du ut lite mer. Annars: Vi gör en snabb re-cap.
Agenda på hög nivå.

  • Inspiration och introduktion till Value Proposition canvas modellen.
  • Grupparbeten: Innovation hands-on. 
  • Skillnaden mellan Innovations och Improvments.
  • Design thinking metod, introduktion och grupparbeten.
  • Tesing & validating, introduktion och grupparbeten.
  • Dina verktyg för att jobba vidare.

Kort Video om Airbnb Business model innovation och & Improvments (Experiences!)

Kort Video om Design Thinking 

För Vem?

Företagsledare, Ledningsgrupper, Affärsutvecklare, Produktchefer, Ledare Verksamhetsutvecklare, Konsulter, Säljare, KAM
Entreprenörer, Egenföretagare, Investerare och Projektledare.
 

Ta kommandot över förändringarna!

Har du frågor?

070-6080629