DoYourHomeWork BMG Workshop Business Model Innovation

Nyheter

2018

Införandet av cirkulär ekonomi står lite och stampar. Vad kommer den nya regeringen göra i frågan var ett tema på Cradelnet frukostsseminarium  härom dagen. Tyvärr är det lite diskussioner om Domino. Dvs en bricka som faller på en annan i en kedja. Så länge företag och faktiskt även offentliga organisationer inte fokuserar mer på Nya affärsmodeller, "Misson" modeller och nya Värdeerbjudanden så lär vi nog fortsätta stampa. Om man brinner för att hjälpa företag och organisationer med detta är det finns en mycket stor marknad just nu :-)
Länk här:  http://www.cradlenet.se/kalender/2018/10/2/vad-hnder-med-cirkulr-ekonomi-efter-valet 

Läs hela inlägget »

Affärsmodells hjälp till små och medelstora företag = snöbollseffekt! 

Vår planet och vi alla som bor här är lite på väg mot undergång och vi måste skapa en kraftfull och snabb förändring. Vi har tyvärr små chanser att nå uppsatta mål (Paris avtal etc) utan en mer kraftfull och fokuserad satsning. Naturvårdsverket beskriver det som:

"En växande befolkning och ökad ekonomisk aktivitet förbrukar jordens resurser allt snabbare. Vi behöver en hållbar utveckling och en ekonomi som bygger på kretslopp – en cirkulär ekonomi."

För att åstadkomma detta har också Naturvårdsverket (som många andra) gjort analysen att vi måste börja jobba med nya affärsmodeller och nya värdeerbjudanden. Länk till artikel här.
 
Avfall bör bli tillgång,
produkt bör bli tjänst,
äga bör bli använda.
Det viktigaste är att inte restavfall uppkommer som på ett eller annat sätt skräpar ner och förorenare planeten. 

En del i att få till detta är ny teknik. Det kan i vissa fall vara helt avgörande. Men enbart ny teknik som digitalisering, AI, IoT, etc. räcker inte. Ny teknik måste "bo" i en affärsmodell!
De nödvändiga stegen:

  1. Uppfinna, komma på ny teknik
  2. Insikt, i vad ny teknik kan göra
  3. Tillämpning, av ny teknik, vad vi kan ha den till, use case
  4. Affärsmodell, kommersialisering, sälja, leverera, spara kostnader, etc
"Technology doesn’t make money, Business models do!" 


Vi är riktigt bra på att komma på ny teknik i Sverige. Vi är också hyfsade på att komma till insikt till vad ny teknik kan göra. Lite sämre på att fundera ut tillämpningar och hur de ska användas och tyvärr mindre bra på affärsmodeller. Även om det finns undantag. 

Hur många små och medelstora företag kan rita ut sin affärsmodell? Jag gissar att det i stor utsträckning ”bara blev som det blev”, eller "vi har alltid gjort så här". Det är förmodligen ännu färre som aktivt jobbar med förändring av de olika delmängderna i sin affärsmodell. 

I de stora företagen har man under många år effektiviserat och gjort Lean projekt så där är många affärsmodeller mycket slimmade. Deras utmaning är att flera olika avdelningar är ansvariga för just sin del i affärsmodellen och har sina KPIr som ibland krockar med en annan del och avdelnings KPIr i affärsmodellen. De har också svårt med att blanda operativ styrning av existerande affär och innovativ testa miljö för nya affärer. 

Så vad kan Innova och andra stöttande organ göra?
Hjälp de små och medelstora företagen att börja jobba med affärsmodeller och värdeerbjudanden. Gör det i hela Sverige. Det får förmodligen den bästa snöbollseffekten!
DoYourHomeWork.se

Läs hela inlägget »

Har du tips på intressant?