DoYourHomeWork BMG Workshop Business Model Innovation

Business Model Generation Workshops

Get Started!

2 dagars BMG Workshop. 
Rita upp din affärsmodell och få en helhetsbild vad som är viktigt.
"The basics"!

Get Customer Focus!
1 dags BMG Workshop.
Hur matcha kundens Jobs-To-Be-Done mot Ert erbjudande.
 

Get Advanced!
1 dags BMG Workshop.
Metodiskt arbete med Innovation och Förbättringar samt hur ni testar och validerar.

Vedertagna modeller

Doyourhomework använder enbart vedertagna modeller och verktyg från www.Strateqyzer.com
Dessa används av stora globala företag, små och medelstora företag, start-ups, och på universitet runt om i världen. 

Förkortningar

BMG = Business Model Generation
Innehåller ett antal olika Canvas och en mängd andra verktyg.
BMC = Business Model Canvas
Beskriver 9 olika delar i en affärsmodell.
VPC = Value Proposition Canvas
Beskriver kundens profil (Jobs-to-be-done) och hur Erbjudandet matchar .