DoYourHomeWork BMG Workshop Business Model Innovation

Business Model Innovation Canvas
get started!

BMG Workshop Mål:

  • Ni kan visualisera/rita er egen och andras affärsmodell, ni förstår hur de olika  delarna hänger ihop till helheten, och hur omvärlden påverkar er.
  • Ni får idéer om hur ni kan förbättra olika delar i era existerande affärsmodeller eller skapa helt nya. ("Evolve & Innovate")
  • Ni får en tydlig modell och ett enkelt ramverk för ökad förståelse för alla på företaget.
  • Ni får ett sätt att hantera förändring!

Inspire, engage, introduce!

 2 dagars BMG workshop. 8:30-16:30. Föreläsningar och grupparbeten.
För att få till en dynamisk workshop bör det vara 8-25 personer.
Förkunskaper: Inga. Fundera på hur din affärsmodell ser ut idag?
Agenda på hög nivå.

  • Inspiration och introduktion till modellen.
  • Grupparbeten: Rita ut en affärsmodell (Business model canvas), redovisning.
  • Omvärldens påverkan.
  • Re-Cap dag 1. Introduktion Värdeerbjudande modell (Value proposition canvas)
  • Grupparbeten: Rita ut ett värdeerbjudande med redovisning.
  • Dina verktyg för att jobba vidare.

Video om BMC model

För vem?

Företagsledare, Ledningsgrupper, Affärsutvecklare, Produktchefer, Ledare Verksamhetsutvecklare, Konsulter, Säljare, KAM
Entreprenörer, Egenföretagare, Investerare och Projektledare.

Ta kommandot över färändringarna!

Frågor?

+46-70-6080629