DoYourHomeWork BMG Workshop Business Model Innovation

Business Model Innovation Canvas
get started!

BMG Workshop Mål:

  • Ni kan visualisera/rita er egen och andras affärsmodell, ni förstår hur de olika  delarna hänger ihop till helheten, och hur omvärlden påverkar er.
  • Ni får idéer om hur ni kan förbättra olika delar i era existerande affärsmodeller eller skapa helt nya. ("Evolve & Innovate")
  • Ni får en tydlig modell och ett enkelt ramverk för ökad förståelse för alla på företaget.
  • Ni får ett sätt att hantera förändring!

Inspire, engage, introduce!

 2 dagars BMG workshop. 8:30-16:30. Föreläsningar och grupparbeten.
För att få till en dynamisk workshop bör det vara 8-25 personer.
Förkunskaper: Inga. Fundera på hur din affärsmodell ser ut idag?
Agenda på hög nivå.

  • Inspiration och introduktion till modellen.
  • Grupparbeten: Rita ut en affärsmodell (Business model canvas), redovisning.
  • Omvärldens påverkan.
  • Re-Cap dag 1. Introduktion Värdeerbjudande modell (Value proposition canvas)
  • Grupparbeten: Rita ut ett värdeerbjudande med redovisning.
  • Dina verktyg för att jobba vidare.

Video om BMC model

För vem?

Företagsledare, Ledningsgrupper, Affärsutvecklare, Produktchefer, Ledare Verksamhetsutvecklare, Konsulter, Säljare, KAM
Entreprenörer, Egenföretagare, Investerare och Projektledare.

Ta kommandot över färändringarna!