DoYourHomeWork BMG Workshop Business Model Innovation

Innovate, Improve, Test - get advanced!

BMG Workshop Mål:

  • Ni förstår skillnaden mellan Innovation och improvements och vad som är viktigt i de båda fallen.
  • Ni förstår hur ni kan jobba med Design Thinking som metod för att metodiskt generera de bästa ideerna.
  • Ni kan Testa och Validera era Ideer.
  • Ni får ett sätt att hantera förändring!

Inspire, engage, introduce!

1 dags BMG workshop. 8:30-16:30. Föreläsningar och grupparbeten.
För att få till en dynamisk workshop bör det vara 8-25 personer.
Förkunskaper: Har du varit med i Value Proposition canvas - Get customer focus!  får du ut lite mer. Annars: Vi gör en snabb re-cap.
Agenda på hög nivå.

  • Inspiration och introduktion till Value Proposition canvas modellen.
  • Grupparbeten: Innovation hands-on. 
  • Skillnaden mellan Innovations och Improvments.
  • Design thinking metod, introduktion och grupparbeten.
  • Tesing & validating, introduktion och grupparbeten.
  • Dina verktyg för att jobba vidare.

 Video on Airbnb Business model innovation & Improvments (Experiences!)

 Video on Design Thinking 

För vem?

Företagsledare, Ledningsgrupper, Affärsutvecklare, Produktchefer, Ledare Verksamhetsutvecklare, Konsulter, Säljare, KAM
Entreprenörer, Egenföretagare, Investerare och Projektledare.

Ta kommandot över förändringarna!