DoYourHomeWork BMG Workshop Business Model Innovation

Tailor för just Er!
 

BMG Workshop Mål:

 • Vi har en dialog om vad ni vill uppnå och vad ni behöver.
 • Exempelvis:
  • Ni har eller ska ta fram ny produkt eller tjänst och vill verifiera så mycket ni kan för att unvika dyrbara ändringar längre fram. (eller totalflopp?)
  • Ni behöver bygga in en verifiering och ett gemansamt språk i Er utvecklings process. Inklusive bra beslutsunderlag.
  • Ni behöver en upprepningsbar modell och arbetssätt för snabba och kontrollerade förändringar av er affärsmodell och era erbjudanden.
  • Ni behöver idéer om hur ni kan förbättra olika delar i era existerande affärsmodeller eller skapa helt nya. 
  • Ni behöver ett sätt att hantera den allt snabbare förändringen.
 • Vi tar fram en visuel bild på stora canvas tillsammans!
   

Workshop hos Er!

 1-2 dagars BMG workshop. 8:30-16:30. Föreläsningar, diskussioner och grupparbeten.
För att få till en dynamisk workshop bör det vara 4-25 personer.
Förkunskaper: Inga. Vi utgår från det ni behöver. 
Agenda på hög nivå.

 • Inspiration och introduktion till Value Proposition och Business model innovation - ingår alltid. 
 • Vi har skapat en agenda baserat på vad ni behöver och vad ni vill uppnå.
 • Era verktyg för att jobba vidare.

 

Hur gör Era konkurrenter

För vem?

Teams, grupperingar bestående av 
Företagsledare, Ledningsgrupper, Affärsutvecklare, Produktchefer, Ledare Verksamhetsutvecklare, Konsulter, Säljare, KAM
Entreprenörer, Egenföretagare, Investerare och Projektledare.