DoYourHomeWork BMG Workshop Business Model Innovation

Value proposition Canvas
get customer focus!

BMG Workshop Mål:

  • Ni kan visualisera/rita de olika "Jobs-To-Be-Done" som ni gör för er kund, de olika "Gains" som ni skapar och de olika "Pains" som ni löser med Era Erbjudanden.
  • Ni får idéer om hur ni kan förbättra Era existerande erbjudanden och hur ni skapar helt nya! ("Evolve & Innovate")
  • Ni får en tydlig modell och ett enkelt ramverk för ökad förståelse för alla på företaget.
  • Ni får ett sätt att hantera förändring!

IInspire, engage, introduce!

1 dags BMG workshop. 8:30-16:30. Föreläsningar och grupparbeten.
För att få till en dynamisk workshop bör det vara 8-25 personer.
Förkunskaper: Har du varit med i Business Modell Innovation Canvas - Get started får du ut lite mer. Annars: Vi gör en snabb re-cap.
Agenda på hög nivå.

  • Inspiration och introduktion till Value Proposition modellen.
  • Grupparbeten: Rita ut en "Customer Profile",  redovisning.
  • Grupparbeten: Rita ut en "Value mapping" mellan Value Proposition - Customer Profile",  redovisning.
  • Grupparbeten: Sätt ihop Value proposition canvas i en Affärsmodell (Business model canvas), redovisning.
  • Dina verktyg för att jobba vidare.

Video om VPC modellen

För vem?

Företagsledare, Ledningsgrupper, Affärsutvecklare, Produktchefer, Ledare Verksamhetsutvecklare, Konsulter, Säljare, KAM
Entreprenörer, Egenföretagare, Investerare och Projektledare.

Ta kommandot över förändringarna!

Frågor?

070-6080629