DoYourHomeWork BMG Workshop Business Model Innovation

Value proposition Canvas
get customer focus!

BMG Workshop Mål:

  • Ni kan visualisera/rita de olika "Jobs-To-Be-Done" som ni gör för er kund, de olika "Gains" som ni skapar och de olika "Pains" som ni löser med Era Erbjudanden.
  • Ni får idéer om hur ni kan förbättra Era existerande erbjudanden och hur ni skapar helt nya! ("Evolve & Innovate")
  • Ni får en tydlig modell och ett enkelt ramverk för ökad förståelse för alla på företaget.
  • Ni får ett sätt att hantera förändring!

IInspire, engage, introduce!

1 dags BMG workshop. 8:30-16:30. Föreläsningar och grupparbeten.
För att få till en dynamisk workshop bör det vara 8-25 personer.
Förkunskaper: Har du varit med i Business Modell Innovation Canvas - Get started får du ut lite mer. Annars: Vi gör en snabb re-cap.
Agenda på hög nivå.

  • Inspiration och introduktion till Value Proposition modellen.
  • Grupparbeten: Rita ut en "Customer Profile",  redovisning.
  • Grupparbeten: Rita ut en "Value mapping" mellan Value Proposition - Customer Profile",  redovisning.
  • Grupparbeten: Sätt ihop Value proposition canvas i en Affärsmodell (Business model canvas), redovisning.
  • Dina verktyg för att jobba vidare.

Video om VPC modellen

För vem?

Företagsledare, Ledningsgrupper, Affärsutvecklare, Produktchefer, Ledare Verksamhetsutvecklare, Konsulter, Säljare, KAM
Entreprenörer, Egenföretagare, Investerare och Projektledare.

Ta kommandot över förändringarna!